góc sài gòn

Chạm

Sài Gòn mùa mưa và những câu chuyện đáng

Người ta thường ví cô gái mới lớn đỏng đảnh giống như thời tiết Sài Gòn, sáng nắng chiều mưa thất thường đến nỗi không kịp chuẩn bị gì. Mỗi